Kongres metrologa 2024

This page is also available in English.

Produžili smo rokove!!!!!!

Kongres metrologa ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja, kao i unapređenje kvaliteta u svim oblastima metrologije.

Za vreme održavanja Kongresa, u zavisnosti od interesovanja učesnika, biće održane radionice ili okrugli stolovi. Teme i sadržaji biće naknadno objavljeni.

Kongres će raditi po sekcijama prema klasifikaciji IMEKO.

Program

Program Kongresa metrologa 2024. Biće onjavljen nakon prijema radova.

Mesto i vreme

Mesto: Palić, Studentsko odmaralište Palić. (recepcija.palic@usob.rs, tel: +381-24-754-106)

Datum: 09.-11. oktobar 2024. godine.

Kotizacija

 • Za članove Društva metrologa: 9.600,00 din
 • Za ostale učesnike: 12.000,00 din
 • Za inostranstvo: 150 evra
 • Za studente: 4.000,00 din
 • Za izlagače: 50.000,00 din

Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sesijama i radionicama, materijal sa Kongresa, zbornik radova, svečanu večeru, reklamni materijal, osveženje u pauzama i izlet.

Uplatu izvršiti na račun Društva metrologa (Mike Alasa 14, 11000 Beograd) broj 160-123240-23 sa svrhom plaćanja - Za Kongres metrologa 2024.

Smeštaj učesnika nije obuhvaćen kotizacijom.

Informacije za autore

Važni datumi

 • 01. april: rok za prijavljivanje radova - apstrakt
 • 15. april: Obaveštenje o prihvatanju apstrakta
 • 31. maj: Rok za dostavljanje kompletnog teksta rada
 • 15. jun: Obaveštenje o prihvatanju rada

Ostale informacije:

 • Jezik za pisanje radova: engleski ili srpski. OHRABRUJEMO autore da pišu na engleskom kako bi Kongres dobio status međunarodnog naučnog skupa
 • Prijava treba da sadrži: naslov rada, ime(na) autora, rezime rada (do pola strane) i ključne reči, sve na srpskom i engleskom jeziku. Prilikom slanja prijave rada dati predlog sekcije (prema komitetima IMEKO), adresu, telefon i e-mail za korespondenciju i saglasnost za objavljivanje rada
 • Jedan autor možee da prijavi najviše dva rada, od kojih samo na jednom može biti prvi autor
 • Prijavu rada poslati elektronski na e-mail koji će biti naknadno objavljen.
 • Studenti dodiplomskih i poslediplomskih studija mogu prezentovati svoje radove u okviru sesija ili u okviru posterske sekcije koja će biti organizovana u okviru kongresa.

Kontakt

Za bliže informacije, možete se obratiti kontakt osobama:

 • Zorica Joksimović, Generalni sekretar Društva metrologa: joksimov@sbb.rs, tel: +381-64-251-55-36
 • Ana Gajić, Direkcija za mere i dragocene metale, anagajic@dmdm.rs, tel: +381-66-860-41-55