O nama

Društvo metrologa je formirano u cilju objedinjavanja aktivnosti svih metrologa, pružanju pomoći prilikom njihovog rada i međusobne razmene iskustava.

Misija Društva metrologa je da okuplja i podstiče stručnjake koji se bave metrologijom, ili srodnim disciplinama, da međusobno razvijaju kreativnu inicijativu za njen dalji razvoj i unapređenje, prati razvoj metrologije i ukazuje na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti i da se povezuje sa sličnim naučnim, stručnim i drugim organizacijama, domaćim ili međunarodnim, radi promocije metrologije.

Osnovni ciljevi Društva:

  • Okupljanje stručnjaka iz oblasti metrologije
  • Praćenje razvoja metrologije
  • Priprema standarda od značaja za struku
  • Sarađivanje kod izrade propisa iz oblasti metrologije
  • Izdavanje publikacija i časopisa iz oblasti metrologije
  • Organizovanje simpozijuma o mernoj opremi

Istorija

Osnivačka skupština Društva metrologa Jugoslavije održana je 20. maja 1998. godine u Beogradu, u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, u okviru Simpozijuma o merenjima i mernoj opremi. Tada su usvojena sva dokumenta neophodna za rad društva i izabrani upravljački organi Društva. Zbog poznatih političkih previranja Skupština Društva je 2003. godine donela odluku o promeni naziva organizacije u Društvo metrologa. U Statutu Društva metrologa definisani su ciljevi Društva, upravljačka struktura, vrste članstva, kao i sve druge odredbe obavezne na osnovu Zakona o udruženjima građana.

Na Osnivačkoj skupštini je dogovoreno da će radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo organizovati simpozijum ili kongres o merenjima i mernoj opremi, svake druge godine; izdavati časopis posvećen problemima metrologije; sarađivati sa međunarodnom organizacijom IMEKO i organizovati skupove od interesa za pojedine metrološke discipline, od lokalnog do međunarodnog nivoa.

Društvo metrologa je postalo član međunarodne organizacije IMEKO na sastanku generalne skupštine održanom 8-9. septembra 2008. godine u Budimpešti. Članstvo u ovoj organizaciji donelo je mnoge prednosti članovima Društva metrologa i drugim stručnjacima koji se bave merenjima, metrologijom i srodnim disciplinama.